Habermas Forum logo Habermas Forum logo
 
Forum on Jürgen Habermas


Jürgen Habermas

Biography


:: Index

:: Sponsors

:: DK: Lykkeberg – Anmeldelse af Habermasbog (17-08-2009 14:54)
I dagbladet "Information" 22. marts 2008 har Rune Lykkeberg en anmeldelse af Jürgen Habermas: Mellan naturalism och religion (Daidalos, 2007).Bogen er en svensk udgave af essay-samlingen "Zwischen Naturalismus und Religion" fra 2005.

Se: Rune Lykkeberg - "Den tavse mands tro på det sproglige fællesskab"
www.information.dk/156705

Essay-samlingen indeholder:
1. Offentlig rum och politisk offentlighet (2004)
2. Förpolitiska grundvalar för den demokratiska rättsstaten? (2004)
3. Religion i offentligheten (2005)
4. Frihet och determinism (2005)
5. Kulturell likabehandling och den postmoderna liberalismens gränser (2003)
6. En politisk författning för det pluralistiska väldssamhället? (2005)

Thomas Gregersen