Habermas Forum logo Habermas Forum logo
 
Forum on Jürgen Habermas


Jürgen Habermas

Biography


:: Index

:: Sponsors

:: DK: Habermas på dansk (21-09-2019 19:58)
Jürgen Habermas på dansk (og norsk)

Udarbejdet af Thomas Gregersen.

Artikler og bøger en anført under de år, hvor de originale tyske eller engelske tekster blev offentliggjort.

2018

"Er vi stadig gode europæere?", Information, 13. juli 2018.

2017

"Emmanuel Macron har skænket Europa en historisk chance", Information 4. november 2017.

2016

"Vi har brug for at løse gåden", Information, 24. november 2016.

"Vi har aldrig givet den politiske overbygning i Europa en chance", Politiken 17. juli 2016.

2015

"Hvorfor EUs politik over for Grækenland har spillet fallit", Information 25. juni 2015. Også i Politiken 25. juni 2015.

2014

"Hvis Europa skal reddes", Information, 5. april 2014.

"Et transnasjonalt demokrati", Samtiden 2014, nr. 4: 108-125.

2012

"Svaret er mere EU!" (Habermas m.fl.), Politiken, 18. august 2012.

"Vi er Europa!" (Habermas m.fl.), Politiken, 5. maj 2012.

"Vil unionen gå på grund i et hav lunkne europæere?" Information, 24. marts 2012.

2011

"Europa må redde demokratiets værdighed", Information 19. november 2011.

"Hvorfor skal vi holde fast i EU?", Information 13. august 2011.

"Problemet er ikke blot økonomisk", Information 2. juli 2011.

2010

"Europa har brug for en revitaliseret politisk klasse", Politiken 18. januar 2011.

2009

"Arbejde, kærlighed og anerkendelse", Information 29. august 2009.

2008

"Livet i verden efter krakket", Information  6. december 2008.

"Hyldest til irerne", Information 21. juni 2008.

"Det europæiske projekt er gået i stå", Politiken 21. juni 2008.

"Religionen som ikke vil gå væk", Jyllands-Posten 22. maj 2008.

2006

"Europa må udvide sine horisonter", Information 11. november 2006.

"Religion i offentligheden", Information 7. januar 2006.

2005

Fornuft og religion - sekulariseringens dialektik (Hovedland, 2006)

"Sekulariseringens dialektik", i P. Madsen et.al. (red.) - Europa - et uafsluttet projekt (Tiderne Skifter, 2009).

"Sekulariseringens dialektikk", Tidsskrift for teologi og kirke vol. 81 nr. 2 (2010): 114-128.

"Hen over hovederne på os", Information 8. juni 2005.

"Kapitalismen tømmer det moderne for indhold", Information 27. maj. 2005.

"En politisk forfatning for det pluralistiske verdenssamfunnet", Replikk: tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap, nr. 21 (2006): 14-27.

2004

"En bekymrende udvikling", Politiken 22. august 2004.

"Folkeretten i overgangen til den postnationale konstellation", Distinktion nr. 8 (2004): 9-17.

2003

"Verdensindenrigspolitik" (sammen med Jacques Derrida), Kritik nr. 164: 8-12.

"Tiden var dobbeltbundet. En personlig notits om Theodor W Adorno i halvtredserne", Kritik nr. 165: 1-4.

Filosofi i terrorens tid (Informations Forlag, 2005).

"Ein kan ikkje føre krig mot eit netttverk", Syn og segn vol. 111 nr. 4 (2005): 14-20.

2002

"Populisme som handelsvare", Politiken 15. juni 2002.

"Postscriptum", i J. Habermas - Den menneskelige naturs fremtid. På vej mod en liberal eugenik? (Hans Reitzels Forlag, 2002): 131-171.

2001

Den menneskelige naturs fremtid. På vej mod en liberal eugenik? (Hans Reitzels Forlag, 2003).

"Europa har brug for et nyt magtredskab", Politiken 9. september 2001.

"Tro og viden", i J. Habermas - Den menneskelige naturs fremtid. På vej mod en liberal eugenik? (Hans Reitzels Forlag, 2002): 172-195. Også i: Social Kritik nr. 87 (2003): 4-9.

"Begrundet afholdenhed. Findes der et postmetafysisk svar på spørgsmålet om det rette liv?", i J. Habermas - Den menneskelige naturs fremtid. På vej mod en liberal eugenik? (Hans Reitzels Forlag, 2002): 11-35.

2000

"Den demokratiske retsstat. En paradoksal sammenknytning af modstridende principper?", i J. Habermas - Demokrati og retsstat. (Hans Reitzels Forlag, 2005): 73-89.

"Den demokratiske rettsstat; en paradoksal sammenstilling av motstridende prinsipper?", Agora vol. 30 nr. 1 (2012): 189-205.

1999

"Det sivile samfunn og rettsstaten", i J. Habermas - Kraften i de bedre argumenter (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1999).

"Rigtighed versus sandhed", i J. Habermas - Demokrati og retsstat. (Hans Reitzels Forlag, 2005): 274-314.

"Riktighet versus sannhet; om moralske dommers og normers forpliktende gyldighet", Agora vol. 30 nr. 1 (2012): 148-188.

"Diskursrationalitet og refleksion", i G. Harste - Habermas (Forlaget Modtryk, 2002): 57-61.

1998

"Den postnationale konstellation og demokratiets fremtid", i J. Habermas - Demokrati og retsstat (Hans Reitzels Forlag, 2005): 220-273.

"Efter nationalstaten? Bemærkninger til den økonomiske globaliserings følgeproblemer", i J. Habermas - Demokrati og retsstat (Hans Reitzels Forlag, 2005): 204-219.

"Næste mål hedder Velfærdsstat Europa", Politiken 25. oktober 1998.

"Biologi kender ikke til moral", Filosofi nr. 1/1999: 43-46.

1997

"Lærer vi af katastrofer?", Social Kritik nr. 52/53: 14-25.

"Om trosmagternes kamp: Karl Jaspers om konflikten mellem kulturerne", Filosofi nr. 1/1999: 31-42

"Legitimering på grundlag af menneskerettigheder", i J. Habermas - Demokrati og retsstat (Hans Reitzels Forlag, 2005): 187-203.

"Legitimering på grunnlag av menneskerettigheter", Agora vol. 30 nr. 1 (2012): 131-147.

1996

"Inklusion - inddrage eller indespære?", i J. Habermas - Demokrati og retsstat. (Hans Reitzels Forlag, 2005): 123-148. Også i: C. Rostbøll - Jürgen Habermas (Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2011): 94-125.

"Den europæiske nationalstat: Om suverænitetens og statsborgerskabets fortid og fremtid",  J. Habermas - Politisk filosofi (Gyldendal, 2001): 250-278.

"En genealogisk undersøkelse av moralens  kognitive gehalt", i J.Habermas - Kraften i de bedre argumenter (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1999).

"Modernitetsopfattelser", Philosophia vol. 26 (1999) nr. 1-2: 11-32.

"Blot et fædrelandenes Europa", i G. Harste - Habermas (Forlaget Modtryk, 2002): 52-56.

1995

"Kants idé om den evige fred", i J. Habermas - Demokrati og retsstat (Hans Reitzels Forlag, 2005): 149-186.

1994

"Om den interne sammenhæng mellem retsstat og demokrati", i Slagmark nr 30 (2001): 33-42. Også i: G. Harste - Habermas (Forlaget Modtryk, 2002): 42-51.

1993

"Kampen om anerkendelse i den moderne retsstat", i J. Habermas - Demokrati og retsstat. (Hans Reitzels Forlag, 2005): 90-122. Også i K. Anthony Appiah m.fl. - Det multikulturelle samfund (Forlaget Reflect): 155-207.

"Alt håb i kritikken: frihedens bitre smag", Grus nr. 44 (1994): 101-116.

"Efterord til "Fakticitet og Gyldighed"", i J. Habermas - Demokrati og retsstat. (Hans Reitzels Forlag, 2005): 56-72. Også i: C. Rostbøll - Jürgen Habermas (Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2011): 73-93.

"Vi glemmer, at de nye problemer ikke kaster nyt lys over de oprindelige", Information 9. marts 1994.

"Fæstningen Europa og det nye Tyskland", Filosofi no. 1 (1999): 23-30.

1992

"Tre normative modeller for demokrati", i J. Habermas - Demokrati og retsstat. (Hans Reitzels Forlag, 2005): 43-55.

"Historien er igen kommet i bevægelse", Weekedavisen 31. december 1992.

"Forord til "Strukturwandel der Öffentlichkeit"", Journal of media and communication research vol. 10 (1994): 53-64. Også i: J.Habermas - Kraften i de bedre argumenter (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1999).

1991

"Om den pragmatiske, etiske og moralske brug af den praktiske fornuft", i J. Habermas - Demokrati og retsstat (Hans Reitzels Forlag, 2005): 26-42. Også i , Agora vol. 30 nr. 1 (2012): 114-130.

"Statsborgerskab og national identitet", Grus no. 39 (1993): 80-98

"Truslen mod tysk kultur", Information 31. maj 1991

"Imod krigens logik", Information 22. februar 1991.

1990

"Moral, samfund og etik", Politica vol. 22 (1990) no. 2: 224-247.

1988

"Folkesuverænitet som procedure", i J. Habermas – Politisk filosofi (Gyldendal, 2001): 215-249.

"Individuering gjennom sosialisering. Om George Herbert Meads subjektivitetsteori", i J.Habermas - Kraften i de bedre argumenter (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1999).

"Handlinger, talehandlinger, språklig formidlet samhandling og livsverden",  i J.Habermas - Kraften i de bedre argumenter (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1999).

1987

"Historiebevidsthed og posttradionel identitet", i J. Habermas - Samtalens fornuft (Rosinante, 1987): 11-31.

"Efter metafysikken", i J. Habermas - Samtalens fornuft (Rosinante, 1987): 33-62.

"Fornuftens enhet i dens mangfold av stemmer", i T. Eriksen & K.O. Eliassen (eds.) - Fornuftens former: Habermas og Lyotard (Oslo: Spartacus, 1995) 

"Tyskerne har lært at omgås konflikter demokratisk", Information 22. maj 1987.

"Tyske historikere bruger Sovjet til at bagatellisere jødeudryddelserne", Information 8. maj 1987.

1986

"Universitetets ide – læreprosesser", i J.Habermas - Kraften i de bedre argumenter (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1999). Også i: J. E. Kristensen et.al. (red.) - Ideer om et universitet (Aarhus Universitetsforlag, 2009).

"Med pilen i nutidens hjerte. Om Foucault", Slagmark no. 9 (1987): 106-110.

1985

”Velfærdsstatens krise og de utopiske energikilders udtørring”; i J. Habermas – Politisk filosofi (Gyldendal, 2001): 189-214.

”Hegels begreb og det moderne”; i J. Habermas – Politisk filosofi (Gyldendal, 2001): 43-74.

”Indmarchen i post-moderniteten. Nietzsches kritik af »det moderne«”; Kultur og Klasse vol. 13 (1985): 105-117.

”Den metafysikkritiske underminering af den vesterlandske rationalisme: Heidegger”; i J. Habermas – Politisk filosofi (Gyldendal, 2001): 75-109.

”En anden vej ud af subjektfilosofien – kommunikativ versus subjektcentreret filosofi”; i J. Habermas – Politisk filosofi (Gyldendal, 2001): 110-149. Også i T. Eriksen & K.O. Eliassen (eds.) - Fornuftens former: Habermas og Lyotard (Oslo: Spartacus, 1995). 

”Det moderne samfunds normative indhold”; i J. Habermas – Politisk filosofi (Gyldendal, 2001): 150-188.

1983

”Diskursetik. Notitser til et begrundelsesprogram”; i J. Habermas - Diskursetik. (Det lille forlag, 1996).

1982

”Sammenfletningen af myte og oplysning: Horkheimer og Adorno”; Sosiologi i dag nr. 2-3 (1983): 29-50. Også i dmt – Dansk Musik Tidsskrift vol. 61 (1986) nr. 6: 325-332.

1981

Teorien om den kommunikative handlen (Aalborg Universitetsforlag, 1996) [Uddrag fra ”Theorie des kommunikativen Handelns”]

Kommunikasjon, handling, moral og rett (Oslo: Universitetsforlaget, 1999) [Uddrag fra ”Theorie des kommunikativen Handelns”]

”Opgaver for en kritisk samfundsteori”, i T. Nørager: System og Livsverden (Forlaget Anis) [Kapitel fra ”Theorie des kommunikativen Handelns”]

”Moderne og postmoderne arkitektur”, Slagmark no.1 (1983): 5-20

”Rationalitetens dialektik”, Nordisk Forum no. 38 (1983): 35-46

”Filosofien som vikarie och interpret”, Kris nr. 20/21 (1981)

”Filosofien som pladsholder og fortolker”; i J. Habermas – Politisk filosofi (Gyldendal, 2001): 21-42.

1980

”Det moderne – et ufuldendt projekt”. I J. E. Andersen et.al. (eds.): Det moderne – en bog om Jürgen Habermas (Modtryk, 1980). Også i Samtiden vol. 92 nr. 2 (1983): 4-14

1978

Samtaler med Marcuse (Rhodos, 1979)

1976

”Hvad er universalpragmatik?”, i J. Habermas - Teorier om samfund og sprog (Gyldendal, 1981): 127-192.

1975

”Et bidrag til rekonstruktion af den historiske materialisme”, i J. Habermas - Teorier om samfund og sprog (Gyldendal, 1981): 194-241.

1973

Legtimationsproblemer i senkapitalismen (Fremad, 1975)

1971

”Systemteori om samfundet eller socialkybernetik”, i J. Habermas - Teorier om samfund og sprog (Gyldendal, 1981): 100-118.

”Forberedende bemærkninger til en teori om den kommunikative kompetence”; i C. Henriksen - Can you reach the salt? Pragmatikkens klassiske tekster (Roskilde Universitetsforlag, 2001).

1970

”Hermeneutikkens krav på universel gyldighed”, i J. Habermas - Teorier om samfund og sprog (Gyldendal, 1981): 69-95. Også i J. Gulddal & M. Møller (eds.) - Hermeneutik: en antologi om forståelse (Gyldendal, 2005).

1968

Vitenskap som ideologi (Oslo: Gyldendahl Norsk Forlag, 1969). Også: Teknik og videnskab som ideologi (Det lille forlag, 2005).

Erkendelseskritikkens krise, (Uddrag fra “Erkenntnis und Interesse”). (Kbh. Studenterrådet, 1972).

”Den ældre positivismes intention - Comte”, Kritik nr. 19 (1971): 93-103.

1963

"Dogmatisme, fornuft og beslutning", i M. Horkheimer et.al.: Kritisk teori. (Oslo: Gyldendahl Norsk Forlag, 1970): 97-123. Også i Leif Ebbesen (red.) - Klassisk kritisk teori (Forlaget Reflect, 2015): 186-212.

”Den akademiske dannelses sociale forandring”, Kritik no. 9 (1969): 87-104.

”Den klasssike lære om politik og dens forhold til socialfilosofi”, i J. Habermas - Teorier om samfund og sprog (Gyldendal, 1981): 24-62.

”Kritikk og krise: Marxismen som empirisk historiefilosofi med praktisk siktemål”, Kontrast nr. 13 (1969)

1962

Borgerlig offentlighet – dens framvekst og forfall (Oslo: Gyldendahl Norsk Forlag, 1975; 2. udgave 1991).

Borgerlig offentlighed - offentlighedens strukturændring (Informations Forlag, 2009)
Thomas Gregersen