Habermas Forum logo Habermas Forum logo
 
Forum on Jürgen Habermas


Jürgen Habermas

Biography


:: Index

:: Sponsors

:: DK: Habermas-bog på dansk (08-06-2005 20:43)
På Hans Reitzels Forlag er udkommet en samling af Habermas-artikler:

Jürgen Habermas - "Demokrati og retsstat"

Bogen er redigeret af Heine Andersen, som også bidrager med et forord. Artikler er oversat fra tysk af Henning Vangsgaard.

Samlingen indeholder 11 artikler fra perioden 1991 til 1999:
- Om den pragmatiske, etiske og moralske brug af den praktiske fornuft
- Tre normative modeller for demokrati
- Efterord til ”Fakticitet og Gyldighed”
- Den demokratiske retsstat
- Kampen for anerkendelse i den moderne retsstat
- Inklusion – inddrage eller indespærre?
- Kants idé om den evige fred
- Legitimering på grundlag af menneskerettigheder
- Efter nationalstaten?
- Den postnationale konstellation og demokratiets fremtid
- Rigtighed versus sandhed.

Bogen er på 326 sider.

Læs mere om bogen her: www.hansreitzels.dk. Demokrati og retsstat kan købes enten hos boghandleren eller gennem Hans Reitzels Forlag (Tlf: 33 38 28 00).

Thomas Gregersen