Habermas Forum logo Habermas Forum logo
 
Forum on Jürgen Habermas


Jürgen Habermas

Biography


:: Index

:: Sponsors

:: NO: Habermas-seminar ved Universitetet i Oslo (12-11-2005 09:54)
Habermas-seminar ved Universitetet i Oslo

I forbindelse med tildelingen av Holbergprisen 2005 til Jürgen Habermas
arrangerer Universitetet i Oslo et Habermas-seminar tirsdag 22. november i
auditorium 3 i Eilert Sundts hus ved Universitetet i Oslo, Blindern.

Program
09.00–09.15 Velkomst

09.15–10.00 Habermas og moralsk handlingsmotivasjon. Cand.philol Odin
Lysaker, UiO

10.00–10.45 Habermas og koloniseringstesen. Professor Arne Johan Vetlesen,
IFIKK, UiO

10.45–11.30 Sosiologisk opplysning i spenningen mellom pessimisme og
optimisme: Pierre Bourdieu vs. Jürgen Habermas. Universitetslektor Gunnar
C. Aakvaag, ISS, UiO

11.30–12.00 Pause

12.00–12.45 Habermas i Oslo-sosiologien. Professor Ragnvald Kalleberg,
ISS, UiO

12.45–13.30 En forfatning for et pluralistisk verdenssamfunn. Professor
Erik Oddvar Eriksen, ARENA, UiO

13.30–14.00 Åpen diskusjon


Alle er velkomne!

Arrangør: Odin Lysaker odinl@student.uv.uio.no

Kristian Hansen