Habermas Forum logo Habermas Forum logo
 
Forum on Jürgen Habermas


Jürgen Habermas

Biography


:: Index

:: Sponsors

:: DK: Ny bog - Læring, magt og individualitet (22-01-2003 23:51)
Læring, magt og individualitet
- Når pædagogik iscenesættes som selvbestemmelse
af John Krejsler
Gyldendal Uddannelse, november 2002 (235 sider, 240,- kr.)


John Krejsler udforsker i bogen den omsiggribende individualisering i moderne institutioner, hvor uddannelse, arbejde og privatliv i stigende grad integreres: Læreren må iscenesætte sin rolle således, at personlig og professionel udvikling bliver to sider af samme sag.
      Når læreren skal forvalte elevens selvbestemmelse i samarbejde med denne, sættes der særlige strategier i værk: dialogen, samarbejdet, bekendelsen og selvevalueringen. Lige så sikkert træder modstrategier i kraft i form af som-om dialogen, som-om samarbejdet, som-om bekendelsen. Dette udmøntes blandt andet i praktikker som projektarbejdsformen, logbogen, den sociale kontrakt og den personlige handlingsplan, som alle bygger på forestillingen om den nære vejledningsrelation.
      I bogen skitseres en analysestrategi, som henter inspiration fra en modstilling af indsigter fra henholdsvis Michel Foucault og Jürgen Habermas, hvormed læseren kan udforske egen praksis.

John Krejsler (ph.d. & cand.pæd.) er adjunkt ved institut for pædagogisk antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor han er tilknyttet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse. Han har en baggrund som folkeskole- og seminarielærer.

Bogen kan købes på nedenstående link:
tracker.tradedoubler.com/click?p=3386&a=539171&url=www.e-boghandel.dk/default.asp?UNR=1298149" target="_new"
Kristian Hansen