Habermas Forum logo Habermas Forum logo
 
Forum on Jürgen Habermas


Jürgen Habermas

Biography


:: Index

:: Sponsors

:: DK: Habermas om kulturel ligebehandling (16-08-2003 22:54)
Artiklen tager afsæt i en kritisk analyse af liberalismen, som  Christoph Menke præsenterede i tidsskriftet sidste år (“Grenzen der Gleichheit”). Heri påpegede Menke, at ligebehandling af indidiver, så de har lige stor frihed, er en selvmodsigelse. Og han kritiserede på denne baggrund lighedsideen (Menke er bl.a. indspireret af Adorno).

Habermas betegner Menkes position som “postmoderne liberalisme” og forsvarer her overfor sin egen radikaldemokratiske udgave af den politisk liberalisme (Rawls).

I forlængelse heraf diskuterer Habermas spørgsmålet om kulturel ligebehandling i multikulturelle samfund (Joseph Raz, Brian Barry, Will Kymlicka & Charles Taylor), herunder om kulturer, der undertrykker sine medlemmer, bør accepteres.

Habermas afslutter artiklen med betragtninger om, hvorvidt religiøse og ikke-religiøse behandles lige i en liberal stat, hvor stat og kirke er adskilt. Han mener, at i den globaliserede og pluralistiske verden må religioner nødvendigvis gennemgå en modernisering og acceptere en sekularisering af statsmagten. En sådan tilpasning er simpelthen en sociologisk nødvendighed. Men en pluralisme baseret på gensidig tolerance forudsætter også, at ikke-religiøse accepterer, at religiøse medborgere anvender religiøse argumenter anvendes i den politiske debat. Ikke-religiøse bør hjælpe til med at oversætte sådanne argumenter til et offentligt tilgængeligt sprog. Selv om de religiøse er udsat for det største tilpasningskrav, må både religiøse og ikke-religiøse således betale en pris for at leve i fredelig dissens.
Thomas Gregersen